top of page

Om meg

Jeg er utdannet sykepleier fra Aker Sykepleierhøgskole i 1996, med videreutdanning i Psykisk helsearbeid fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nå Oslo Met) i 2001. 

I 2013 ble jeg utdannet spesialist i sexologisk rådgiving (NACS) ved Dansk forening for klinisk sexologi, og har senere tatt en fireårig psykoterapiutdanning med spesialisering i affektfokusert par- og sexterapi ved Parterapeutisk Institut i Sorø, Danmark.

Jeg har bred erfaring fra arbeid innen fysisk, psykisk og seksuell helse. Fra 1996 til 2014 var jeg hovedsakelig ansatt ved Oslo Universitetssykehus og jobbet med mennesker med kreft, kun avbrutt av to år ved avlastning / akuttpsykiatrisk team ved Diakonhjemmet sykehus.

Fra 2014 til 2022 har jeg vært ansatt som sexologifaglig leder ved Sex og samfunn, samt vært prosjektleder for minoritetsarbeidet på klinikken. 

Jeg er medforfatter av Sex og samfunns Metodebok for seksuell helse og RVTS Øst sin fagbok Dialog om seksualitet.

 

Jeg har taushetsplikt og er underlagt lov om helsepersonell. 

Helsedirektoratet oppfordrer til å bruke sexologer med NACS autorisasjon.

278941740_666628224640851_2198449457771373132_n.jpg

Foto: Sex og samfunn

bottom of page