top of page

Foredrag og kurs

Skal du arrangere kurs og trenger foreleser? Jeg har lang og bred erfaring i å undervise og holde kurs for pasientorganisasjoner og ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i hele landet.

 

Jeg har vært gjesteforeleser på masterutdanningen i helsesykepleier og jordmorfag på flere av landets universitet, samt ved spesialiseringsløp for leger (LIS) innenfor fagområdene gynekologi og psykiatri.

Et stort flertall av helsepersonell synes det er vanskelig å snakke om seksualitet med pasientene sine, og vegrer seg for å ta opp utfordringer knyttet til seksuell helse.  Jeg kan tilby kurs om kommunikasjon rundt seksualitet.

 

Andre aktuelle tema for undervisning kan være følgende;

  • Seksuell identitet/kjønnsidentitet

  • Seksuelle dysfunksjoner

  • Minoritetsetniske og seksualitet

  • Psykisk helse og seksualitet 

  • Sykdom og seksualitet

  • Seksualitet i et livsløpsperspektiv

Benjamin Bergman

bottom of page